Klauzula informacyjna dotycząca wystawiania dokumentów sprzedaży

Klauzula informacyjna dot. reklamacji

Obowiązek informacyjny wobec osób odwiedzających (gości) i osób utrwalonych na nagraniach systemu monitoringu wizyjnego.

Klauzula informacyjna dot. wypożyczenia sprzętu